Återfödelse av krimtatarernas nationalkultur

1880-talet markerade början av en ny utvecklingsperiod för krimtatarernas socialpolitiska tankar och kultur.

Nationella skolor och en nationalteater öppnades och de första böckerna på krimtatariska gavs ut. En kort med strålande period av intellektuell blomstring inträffade under 1920-talet och tidigt 1930-tal.

Första Kurultai för krimtatarerna hölls den 9 december 1917 i Khans palats i Bachtjysaraj.

Krimtatariska fick officiell status och blev språket för den officiella förvaltningen. Även museer och teatrar öppnades och tidskrifter gavs ut på krimtatariska. Måleri och nationellt hantverk blomstrade. De första studierna av krimtatarernas historia, etnografi och arkeologi utfördes vid denna tid. År 1926 producerades den första krimtatariska konstnärliga filmen, Alim Azamatoglu.

Krimtatarernas teater (ca 1920)

Krimtatarisk skola (1910). By 1930, 387 folkskolor med krimtatarer som språklärare. Lärare till krimtatariska skolor utbildades vid fyra pedagogiska institutioner.

Krimtatarer och en mulla ca 1862. Bild Wikipedia

Ismail Gasprinski (1851-1914): Krimtatarisk lärare, författare, publicist och politiker.