Ickevåldsmotstånd och återvändande till Krim

Mitten på 1950-talet markerade början på krimtatarernas fredliga kamp för återupprättande av deras folkliga rättigheter och återvändande till deras hemland. I mitten på 1960-talet var initiativgrupper redan aktiva i alla centralasiatiska och ryska stater.

Krimtatariska aktivister firar återkomsten till Krim 1990. Foto: Mustafa Dzhemilevs personliga arkiv.

Andrei Sakharov (1921-1989), akademiker och mottagare av Nobels fredspris, var bland de mest framstående försvararna av mänskliga rättigheter för krimtatarer i Sovjetunionen. På denna bild syns herr Sakharov (vänster) tillsammans med krimtatarernas nationella ledare Mustafa Dzhemilev och hans fru Sofinar Dzhemileva år 1986. Foto: Arkiv för Sacharovpriset (Moskva)

Regionala center bildades i de större städerna. Aktivister höll massdemonstrationer, försvarade krimtatarerna i politiska rättegångar och publicerade underjordisk litteratur.

Regionala center bildades i de större städerna. Aktivister höll massdemonstrationer, försvarade krimtatarerna i politiska rättegångar och publicerade underjordisk litteratur.

Krimtatarernas internationella påverkan under Sovjetperioden. Foto: Mustafa Dzhemilevs personliga arkiv.