Krimtatarernas ursprung och deras väg till en egen nation

Krimtatarerna är Krims ursprungsbefolkning. De talar krimtatariska och deras religion är sunniislam. Krimtatarernas etnicitet har utvecklats genom assimilering av folk som hade bebott Krimhalvön genom historien – taurier, skyter, sarmater, goter, hunner, kiptjaker, mongoler med flera.

1400-talet anses vara det sista steget för krimtatarernas etnogenes. Krimtatarernas stat – Krimkhanatet – utvecklades under den perioden.

“Tamga” var ursprungligen ett abstrakt sigill för stammen som historiskt användes av eurasiska nomader, senare en genealogisk symbol för den härskande dynastin av krimkhaner – Girays. Numera krimtatarernas nationalsymbol.

Karta över Krim i det regionala sammanhanget från ca 1630 (Mercatorprojektion)