Ursprungsbefolkningen tvingas i exil.

Första ockupationen av Krim 1783

Sista Krimkhanen Sahin Giray (1745-1787) Ritad av Andrey Bolotov

Den stora utvandringen av krimtatarer från deras hemland började omedelbart efter att Ryssland annekterade halvön 1783. Under 1700- och 1800-talen utsattes ursprungliga krimtatarer för tre större utvandringsvågor.

Manifest som proklamerar det Ryska imperiets annektering av Krim år 1783

Huvudorsakerna bakom denna tvångsförflyttning av krimtatarer till det Ottomanska riket, Rumänien och Bulgarien var det Ryska imperiets förtryck, omfördelning av mark och religiös diskriminering. Även koloniseringen av Krims nordkust och Svarta havet inleddes vid denna tid. Invånare från andra regioner i det Ryska imperiet tillkallades för att ”expropriera” eller ”absorbera” regionen.

Kejsarinnan Katarina II av Ryssland som annekterade Krim Målning av Fyodor Rokotov

Katarina II anländer till Feodosija. Målning av Ivan Aivazovsky (1883, beställd till 100-årsdagen för annekteringen av Krim)

Vy över stäpper i Krim. Målning av Carlo Bossoli (1850-talet)

Vy över Bilohirsk. Målning av Carlo Bossoli (1850-talet).