Krimmitatari rahvuskultuuri uuestisünd

Krimmitatarlaste sotsiaalpoliitilise mõtte ja kultuuri arengu periood algas 1880ndatel.

Avati rahvuskoole ja rahvusteater ning avaldati esimesed raamatud. 1920ndatel ja 1930ndate algupoolel oli krimmitatarlastel lühike, ent hiilgav vaimse õitsengu periood.

Krimmitatarlaste Esimene Kurultai kogunes 9. detsembril 1917 khaani palees Bahtšisarais.

Krimmitatari keelele anti ametliku keele staatus ja sellest sai avaliku asjaajamise keel. Avati ka muuseume ja teatreid ning anti välja krimmitatarikeelseid ajakirju. Õitses maalikunst ja rahvuslik käsitöö. Tol ajal viidi läbi esimesed krimmitatari ajaloo, etnograafia ja arheoloogia uuringud. 1926. aastal valmis krimmitatari esimene mängufilm „Alim Azamat Oĝlu“.

Krimmitatari teater (umbes 1920)

Krimmitatari kool (1910). 1930. aastaks oli avatud 387 algkooli, kus õppekeel oli krimmitatari keel. Krimmitatari koolide õpetajaid koolitati neljas pedagoogilises instituudis.

Krimmitatarlased ja mulla umbes 1862. aastal. Pilt: vikipeedia

Ismail Gasprinski (1851–1914): krimmitatari õpetaja, kirjanik, kirjastaja ja poliitik