Krimmitatarlaste 1944. aasta küüditamine

ja sunnitud emigreerumine

Teise maailmasõja ajal küüditas Nõukogude Liit krimmitatarlasi. Ettekäändeks oli süüdistus koostöös Saksamaa okupatsioonivägedega.

Küüditamisoperatsioon

The deportations started in the early morning of 18 May 1944 and ended at 4:00 pm on May 20th.

Küüditamine toimus 18.–20. mail 1944. Oma ajalooliselt kodumaalt küüditati 193 865 krimmitatarlast ning nendest 46,2% hukkus küüditamise tõttu. See oli ühe rahva moraalne ja füüsiline hävitamine – sisuliselt krimmitatarlaste genotsiid.

Infograafik: tochka.net & istpravda.com.ua

1930. aastate lõpul kahekordistas Stalini režiim krimmitatarlaste suhtes rakendatavaid repressioone ja venestamist. Suur osa haritlastest hukati, saadeti vangi või töölaagritesse. Hiljem küüditati nad koos ülejäänud rahvaga. Pärast küüditamiste lõppu lõpetati krimmitatari asutuste tegevus poolsaarel, geograafilised kohanimed venestati ning linnadesse ja küladesse asutati elama teistest liiduvabariikidest pärit inimesed.