Krimmitatarlaste päritolu
ja rahvaks kujunemise lugu

Krimmitatarlased on Krimmi põlisrahvas. Nad kõnelevad krimmitatari keelt ja on sunniidi islami usku. Krimmitatari rahvus kujunes välja ajaloo vältel Krimmi poolsaarel elanud rahvaste – tauride, sküütialaste, sarmaatide, gootide, hunnide, polovetside, mongolite ja teiste – sulandumise tulemusel.

Krimmitatarlaste etnogeneesi viimaseks etapiks peetakse 15. sajandit. Sellel perioodil kujunes välja krimmitatarlaste riik: Krimmi khaaniriik.

Tamga oli algselt Euraasia nomaadide kasutatud abstraktne hõimumärk, hiljem Krimmi valitseva khaanidünastia – Girayde – peresümbol. Nüüd on see krimmitatarlaste rahvussümbol.

Krimmi piirkondlik kaart umbes 1630. aastast (Mercatori projektsioon)