Krimmitatarlaste kultuuripärand

Esimene teadaolev krimmitatarlastega seotud kirjalik allikas on Codex Cumanicus, türgi-tatari lingvistiline käsikiri, mis sai alguse 12. sajandil Krimmis. Omanäoline krimmitatari kultuur ja rahvuslik identiteet kujunes välja Krimmi khaaniriigi perioodil. Pealinn Bahtšisarai ja teised linnad – Qırq Yer (Çufut Qale), Solhat (Starõi Krõm), Qarasuvbazar (Belogorsk), Kezlev (Jevpatoria) – olid tähtsad kultuuri-, poliitika- ja majanduskeskused.

Krimmi khaani palee Bahtšisarais – Krimmi valitsejate eluase ning krimmitatarlaste peamine poliitika- ja kultuurikeskus. Maali autor: Carlo Bossoli (1857)

Ausammas krimmitatari luuletajale Aşıq Ümerile (1621–1707) Kezlevis (Jevpatorias). Foto: Gulnara Abdulajeva

Kahjuks ei ole suurem osa Krimmi khaaniriigi ajal rajatud paleedest, mošeedest,
karavanseraidest ja mausoleumidest säilinud.

14. sajandist kuni 18. sajandi teise pooleni arenes nendes linnades krimmitatari keel, kirjandus, arhitektuur ja käsitöötraditsioonid (eelkõige kunstipärane metallitöö, vaibakudumine ja ornamentaalne metallikunst) ning ka rahvuslik eluviis.

Traditsioonilised krimmitatari rahvarõivad.
Foto: Smail Nebijev

Rahvatants haytarma, üks krimmitatarlaste rahvussümboleid. Foto: Andrei Švatško

Traditsiooniline krimmitatari käsitöö, valmistanud Rustem Skibin