Krimtatarer

Krims ursprungsbefolkning

Följande skildring ”Krimtatarer – Krims ursprungsbefolkning” berättar om det krimtatariska folket, från dess framväxt på 1300-talet till dagens datum när krimtatarerna står djärvt för sina mänskliga rättigheter och gör passivt motstånd mot sitt hemlands lagstridiga ockupation av Ryska federationen.

”Krimtatarer – Krims ursprungsbefolkning” föddes som en del av projektet ”Värn för krimtatarernas mänskliga rättigheter genom offentlig diplomati”, ledd av Institutet för mänskliga rättigheter, i syfte att höja den internationella medvetenheten om krimtatarer som Krims och Ukrainas ursprungsbefolkning.

Materialet är tänkt för alla som vill veta mer om krimtatarer, men även få bättre insikt i Krimhalvöns historiska och kulturella bakgrund som kan förklara förhistorian bakom en av de viktigaste pågående internationella konflikterna – den lagstridiga ockupationen av Krim.