Vägivallatu vastupanu ja naasmine Krimmi

1950ndate keskel alustasid krimmitatarlased vägivallatut võitlust oma rahva õiguste taastamise ja kodumaale tagasipöördumise nimel. 1960ndate keskpaigaks tegutsesid aktiivsed algatusrühmitused juba kõikides Kesk-Aasia ja Venemaa kogukondades.

Krimmitatari aktivistid tähistavad Krimmi naasmist 1990. aastal. Foto: Mustafa Džemilevi isiklik kogu

Akadeemik ja Nobeli preemia laureaat Andrei Sahharov (1921–1989) oli üks väljapaistvamaid krimmitatarlaste inimõiguste kaitsjaid Nõukogude Liidus. Sellel fotol on Sahharov (vasakul) koos krimmitatarlaste rahvusliku juhi Mustafa Džemilevi ja tema abikaasa Sofinar Džemilevaga 1986. aastal. Foto: Sahharovi arhiivid (Moskva)

Suurlinnades kujunesid välja piirkondlikud keskused. Aktivistid korraldasid massidemonstratsioone, kaitsesid krimmitatarlasi poliitilistel kohtuistungitel ja andsid välja põrandaalust kirjandust.

1967. aastal krimmitatarlased ametlikult rehabiliteeriti, ent neile ei antud luba naasta kodumaale. Massiline tagasipöördumine Krimmi algas 1980ndate lõpul. 1996. aastaks oli oma kodumaale naasnud umbes 240 000 inimest.

Rahvusvaheline toetus krimmitatarlastele Nõukogude võimu perioodil. Foto: Mustafa Džemilevi isiklik kogu