Krimmitatarlased

Krimmi tatarlased

Krimmi põlisrahvas

Järgnev esitlus „Krimmitatarlased – Krimmi põlisrahvas“ räägib krimmitatarlaste loo alates nende juurtest 14. sajandil kuni tänapäevani välja, ajani, mil nad visalt võitlevad oma inimõiguste eest ja astuvad vägivallata vastu oma kodumaa õigusvastasele okupatsioonile Venemaa Föderatsiooni poolt.

Esitlus sündis osana Inimõiguste Instituudi juhitud projektist „Krimmitatarlaste inimõiguste eestkoste avaliku diplomaatia kaudu“, mille eesmärk oli parandada rahvusvahelise üldsuse teadlikkust krimmitatarlastest kui Krimmi ja Ukraina põlisrahvast.

Esitlus on mõeldud kõigile, kes tahavad saada rohkem teada Krimmi poolsaare ajaloo ja kultuuri kohta ning soovivad paremini mõista meie praeguse aja ühte suurimat rahvusvahelist konflikti – Krimmi õigusvastast okupatsiooni.