Etusivu

IHMISOIKEUDET NEUVOSTOLIITOSSA

”Ihmisoikeudet Neuvostoliitossa” -näyttelyn tavoitteena on esitellä jo vapaassa Virossa syntyneille ja kasvaneille nuorille sitä, miten nykyään perusluonteiset oikeudet ja vapaudet eivät olleet sitä vielä neljännesvuosisata sitten. Ajallisesti yhä kauemmas vajoavasta Neuvostoliitosta puhuttaessa mediakuvassa esiintyy koominen ja humoristinen, ja epäinhimilliset asiat jäävät usein mainitsematta. Tai sitten oletetaan, että ne jäivät Stalinin aikaan.

Alan asiantuntijoiden kirjoittamat tekstit avaavat erilaisia kysymyksiä ihmisoikeuksista ja valaisevat näkökohtia, joita nykyajan nuoret eivät varmasti tunne, kuten mitä tiedetään hengellisen säädyn edustajien vainoamisesta esim. vero- ja sosiaalipoliittisin välinein tai ankarista rikosoikeudellisista keinoista, joilla kammettiin yrittäjyyttä?

Rinnastuksilla nykyaikaan tekijät tuovat esiin Neuvostoliiton oikeuksia valikoivasti ja oikeudettomuutta järjestelmällisesti soveltaneen valtion, joka poikkesi perusteellisesti Viron tasavallan ihmisoikeuksia kunnioittavasta ja suojelevasta valtiosta.

– Ihmisoikeuksien instituutti