Startsida

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SOVJETSAMHÄLLET

Syftet med utställningen ”Mänskliga rättigheter i sovjetsamhället“ är att visa ungdomar födda och uppvuxna i ett fritt Estland hur de rättigheter och friheter som idag är elementära inte var det, för bara ett kvartssekel sedan. När man pratar om sovjettiden, som känns mer och mer avlägsen, får mediabilden ofta en komisk, humoristisk betoning och regimens människofientliga ansikte faller i glömska. Många kan även tro att det enbart gällde Stalintiden.

Texter författade av sakkunniga inom sina områden betraktar olika, kanske även något oväntade sidor av de mänskliga rättigheterna och belyser aspekter som dagens ungdomar inte känner till. Hur mycket vet man till exempel om förföljelse av kyrkligt aktiva genom skatte- och socialpolitiska påtryckningsmedel eller de hårda straffåtgärder som vidtogs för att bekämpa eget företagande?

Genom paralleller till dagens samhälle vill författarna lyfta fram de enorma skillnaderna mellan Sovjeunionen, som tillämpade rättigheterna selektivt, med systematisk orättvisa, och fria Republiken Estland som respekterar och värnar om de mänskliga rättigheterna.

– Institutet för mänskliga rättigheter