Sammanfattning

Sammanfattning

Sovjetunionen var en stat som inte respekterade de mänskliga rättigheterna och kränkte dessa medvetet och systematiskt. Även om det är ett system som hör till det förflutna, är kunskap om och värnande av de mänskliga rättigheterna någonting som vi måste engagera oss i även idag, för att dåtidens hemskheter inte ska kunna upprepas. Det som hände under det sovjetiska statsskicket rörde vårt land och folk, alla våra familjer – våra föräldrar och farföräldrar mycket nära. Därigenom påverkar det även vår vardag. Det är vår uppgift att inte låta sådana brott att upprepas och bidra till en förbättrad situation i de länder i världen där de mänskliga rättigheterna fortfarande inte respekteras.