Forgot your your password?

Eesti rändeajastul

EESTI

RÄNDEAJASTUL

Näituse „Eesti rändeajastul“ eesmärk on anda ülevaade sellest, milline on olnud

rände roll Eesti rahvastiku ja ühiskonna kujunemisloos ja viimase kahe sajandi jooksul.

Käsitleme Eestis praegu toimuvat rändepööret, põgenikega seotud probleeme ning lõimumisega seotud väljakutseid.

Vaatame lähemalt EESTI AJALOO NELJA SUUREMAT väljarändelainet

1. 1920. AASTATE TAGASIRÄNNE

3. EUROOPA
RÄNDEKRIIS

2. NÕUKOGUDEAEGNE SISSERÄNNE

4. NÜÜDISAEGNE VÄLJARÄNNE

KAHTE SUUREMAT SISSERÄNNET

1. 1920. AASTATE TAGASIRÄNNE

2. NÕUKOGUDEAEGNE SISSERÄNNE

JA 2015. AASTAL ALANUD EUROOPA RÄNDEKRIISI

RÄNNE KUI KIIKING

Ränne kui Eesti rahvuslik spordiala kiiking.

KUI EESTIST LAHKUTAKSE, SIIS MASSILISELT, KUI EESTISSE SAABUTAKSE, SIIS SAMUTI MASSILISELT

Eesti keele ja kultuuri säilimine on maailmas ainulaadsena kirjutatud põhiseadusesse.

Elanike arvu suurus ning rände mõju rahvaarvule ja ühiskonna arengule on omavahel tihedalt seotud.

FOTO: PÕGENIKUD SAAVUVAD LESVOSSE. ©UNHCR/GILES DULEY