Forgot your your password?

Esileht

EESTI

RÄNDEAJASTUL

Näitus kajastab lähemalt Eesti ajalugu enim mõjutanud nelja suuremat väljarändelainet (19. sajandi väljaränne Venemaale, Teisest maailmasõjast ajendatud suur põgenemine 1944. aastal, massiküüditamised ja nüüdisaegne väljaränne) ning kaht suuremat sisserännet (1920. aastate tagasiränne peamiselt Venemaalt ja nõukogudeaegne sisseränne). Lisaks käsitleb näitus rännet Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja praegu toimuvat rändepööret Eestis.

Rändnäitus käsitleb Eestis aktuaalseid teemasid: praegu toimuvat rändepööret, põgenikega seotud küsimusi ning lõimumisega seotud väljakutseid. Näitusel saab tutvuda põhjalikumalt rände eri liikide ja põhjustega, saab teada, millistes maailma riikides on suurim sisserännanute osakaal rahvastikust ning millised on maailma peamised rändevood. Lähemalt selgitatakse lahti, kes on põgenik ja kes pagulane ning milline on praeguse, nn. Euroopa rändekriisi taust ja põhjused.

Rändnäitust saab tellida ka kooli ning kasutada seda abimaterjalina näiteks ajaloo- või ühiskonnaõpetuse tundides. “Eesti rändeajastul” on Inimõiguste Instituudi kolmas hariduslik rändnäitus, varasemalt on välja antud “Inimõigustest nõukogude ühiskonnas” ja “Anne Frank – ajalugu tänaseks päevaks.”

Näituse väljaandjad on Inimõiguste Instituut ja Konrad Adenaueri Fond. Näituse koostamisele aitasid kaasa professor Tiit Tammaru ja Vootele Hansen ning näituse pilte saad vaadata siit

Rohkem infot Inimõiguste Instituudi rändnäituste kohta leiab: naitused.humanrightsestonia.ee

 

Näitus hetkel on üleval:

Tallinn Nõmme Põhikool 27.01. – 17.02.2020 2020
Laagri Kool Jaanuar 2020
Tallinna Ühisgümnaasium Nov – Dets 2019
Pühajärve Põhikool Mai  2019
Puka Keskkool Aprill 2019
Keeni Põhikool Märts 2019