Forgot your your password?

Põgenikud ja pagulased

Põgenikud ja pagulased

PÕGENIK
on kodumaalt sunniviisiliselt lahkunud inimene.

TEMA ELU ON KODUMAAL OHUS:
teda võidakse kodumaal rassi, usu, rahvuse, poliitiliste vaadete või teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumise tõttu taga kiusata.

Enamik sõjapõgenikke jääb koduriiki või naaberriikidesse,
kuid osa võtab ette pikema tee.

Kui põgenik jõuab riiki, kust loodab leida kaitset, saab temast rahvusvahelise kaitse taotleja

ehk varjupaigataotleja.

Kui tema taotlus saab positiivse vastuse, saab temast pagulane.

Pagulase staatus on määratletud Genfi konventsioonis, millega Eesti liitus 1997. aastal.

Pagulasi on

20 aastaga on põgenike arv maailmas kasvanud 
37 miljonilt 65 miljonini.

neist 5,5 miljonit on pärit Süüriast, 2,5 miljonit Afganistanist, 1,4 miljonit Lõuna-Sudaanist (joonis 8).

TOP 10 põgenike päritoluriiki

1 SÜÜRIA 5 524 377
2 AFGANISTAN 2 501 445
3 LÕUNA-SUDAAN 1 436 719
4 SOMAALIA 1 012 323
5 SUDAAN 650 640
6 Kongo DV 537 473
7 Kesk-aafrika vr 490 892
8 Myanmar (Birma) 490 289
9 eritrea 459 430
10 Burundi 408 085

17,187 miljonit põgenikku üle maailma 2,0 miljonit rahvusvahelise kaitse taotlejat aastal 2016, kellest 75 000 kaaslaseta või lastest eraldatud

FOTO: BANGLADESH. ROHINGJAD ÜLETAMAS NAFI JÕGE,
ET JÕUDA PÕGENIKELAAGRISSE.